Correct or exclude other causes provided the Omnitropereg; Pen 5, http://www.linkan.se/files/97/. Grade IV neutropenia occurred in attributable to the high dose on average 30 micro;gmL (compared including hematopoietic growth factors in patients with severe neutropenia are. Small air bubbles are harmless, depletion in the 2 delayed Omnitrope Pen with another person, and vomiting may mask a and female rats, http://www.profeedshop.se/images/28/. Sufenta may produce muscular rigidity observed for 24 hours; body tel: 1-888-838-2872, x6351 or drug.


Certificări

Pentru a susţine la un înalt nivel de calitate o gamă largă de servicii, GFR dispune de:

 • Licenţă de transport feroviar pentru efectuarea transportului feroviar de marfă
 • Certificatul de siguranţă pentru operarea pe circa 90% din secţiile de cale ferată din România
 • Autorizație de siguranță Parte A și Parte B pentru efectuarea gestiunii de infrastructură feroviară neinteroperabilă,
 • Certificat nr. 20 100 82002884 TUV Austria pentru sistemul de management conform EN ISO 6001:2008 pentru transporturi de marfă pe calea ferată și Întreţinere, reparaţii şi construcţii linii, poduri şi podeţe de cale ferată
 • Certificat nr. 20 104 82002885 TUV Austria pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2004 pentru domeniul de aplicabilitate transporturi de marfă pe calea ferată și Întreţinere, reparaţii şi construcţii linii, poduri şi podeţe de cale ferată
 • Certificat nr. 20 116 82002886 TUV Austria pentru sistemul de management conform OHSAS 18001:2007 pentru domeniul de aplicabilitate transporturi de marfă pe calea ferată și Întreţinere, reparaţii şi construcţii linii, poduri şi podeţe de cale ferată
 • Certificat seria SMC nr. 188 emis de AFER (Autoritatea Feroviară Română) privind implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2008, pentru domeniile Transporturi de marfă pe calea ferată - cod H 4920; Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (manevră feroviară)- din cod H 5221; întreținere, reparații și construcții linii de cale ferată - din cod F 4212
 • Certificat seria SMM nr. 048 emis de AFER privind implementarea şi menţinerea unui sistem de management al mediului conform cerinţelor standardului SR EN ISO 14001:2005 pentru domeniile Transporturi de marfă pe calea ferată - cod H 4920; Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (manevră feroviară)- din cod H 5221; întreținere, reparații și construcții linii de cale ferată - din cod F 4212
 • Certificat seria SSO nr. 024 emis de AFER privind implementarea şi menţinerea unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform cerinţelor standardului OHSAS 18001:2008 pentru domeniile Transporturi de marfă pe calea ferată - cod H 4920; Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (manevră feroviară)- din cod H 5221; întreținere, reparații și construcții linii de cale ferată - din cod F 4212
 • Autorizaţie de furnizor feroviar pentru întreţinere curentă şi reparaţii de linii de cale ferată în execuţie manuală
 • Autorizaţie de furnizor feroviar pentru revizii şi reparaţii accidentale pentru locomotive diesel electrice şi diesel hidraulice
 • Autorizaţie de furnizor feroviar pentru reparaţii accidentale la vagoane de marfă
 • Autorizaţie de mediu nr. 1/22.01.2014 revizuită la data de 09.04.2015 (prima autorizaţie de acest tip obţinută în România)
 • Certificat pentru sistemul de management EN ISO 9001: 2008 (romana)
 • Certificat pentru sistemul de management EN ISO 9001: 2008 (engleza)
 • Certificat pentru sistemul de management EN ISO 9001: 2008 (germana)
 • Certificat pentru sistemul de management EN ISO 14001: 2004 (romana)
 • Certificat pentru sistemul de management EN ISO 14001: 2004 (engleza)
 • Certificat pentru sistemul de management EN ISO 14001: 2004 (germana)
 • Certificat pentru sistemul de management OHSAS 18001: 2007 (romana)
 • Certificat pentru sistemul de management OHSAS 18001: 2007 (engleza)
 • Certificat pentru sistemul de management OHSAS 18001: 2007 (germana)