Interested in our services?
Please contact us at comercial@gfr.ro.

Do you want to be part of our team?
Please contact us at recrutare@gfr.ro.

 • Licenţă de transport feroviar pentru efectuarea transportului feroviar de marfă.
 • Certificat unic de siguranta emis de Agentia Uniunii Europene pentru Caile Ferate (ERA) pentru operarea pe toate sectiile de circulatie de cale ferata din Romania.
 • Certificat nr. 2010082002884 TUV Austria pentru sistemul de management conform EN ISO 9001:2015 pentru: Certificat_EN_ISO_9001_2015_TUV_Austria_Rou
  • transporturi de marfă pe calea ferată,
  • întreţinere, reparaţii şi construcţii linii, poduri şi podeţe de cale ferată,
  • repararea și întreținerea locomotivelor și vagoanelor de marfă.
 • Certificat nr. 2010482002885 TUV Austria pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2015 pentru: Certificat_EN_ISO_14001_2015_TUV_Austria_Rou
  • transporturi de marfă pe calea ferată,
  • întreţinere, reparaţii şi construcţii linii, poduri şi podeţe de cale ferată,
  • repararea și întreținerea locomotivelor și vagoanelor de marfă.
 • Certificat nr. 2011682002886 TUV Austria pentru sistemul de management conform EN ISO 18001:2007 pentru: Certificat_OHSAS_18001_2007_TUV_Austria_Rou
  • transporturi de marfă pe calea ferată,
  • întreţinere, reparaţii şi construcţii linii, poduri şi podeţe de cale ferată,
  • repararea și întreținerea locomotivelor și vagoanelor de marfă.
 • Certificat seria SMC nr. 188 emis de AFER (Autoritatea Feroviară Română) privind implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2015, pentru domeniile: Certificat OCSM ISO 9001 2018
  • transporturi de marfă pe calea ferată – din cod H 4920;
  • activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (manevră feroviară) - din cod H 5221;
  • întreținere, reparații și construcții linii de cale ferată - din cod F 4212
 • Certificat seria SMM nr. 048 emis de AFER privind implementarea şi menţinerea unui sistem de management al mediului conform cerinţelor standardului SR EN ISO 14001:2015 pentru domeniile: Certificat OCSM ISO 14001 2015 V 2023
  • transporturi de marfă pe calea ferată - din cod H 4920;
  • activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (manevră feroviară) - din cod H 5221;
  • întreținere, reparații și construcții linii de cale ferată - din cod F 4212.
 • Certificat seria SSM nr. 024 emis de AFER privind implementarea şi menţinerea unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform cerinţelor standardului SR ISO 45001:2018 18001:2008 pentru domeniile: Certificat OCSM ISO 45001 2018 V 2023
  • transporturi de marfă pe calea ferată – din cod H 4920;
  • activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (manevră feroviară) - din cod H 5221;
  • întreținere, reparații și construcții linii de cale ferată - din cod F 4212.
 • Certificat de entitate responsabilă cu întreținerea vagoanelor de marfă.
 • Certificat de entitate responsabilă cu întreținerea locomotivelor.
 • Autorizaţie de furnizor feroviar pentru întreţinere curentă şi reparaţii de linii de cale ferată în execuţie manuală.
 • Autorizaţie de mediu nr. 1/22.01.2014 revizuită la data de 02.08.2018 (prima autorizaţie de acest tip obţinută în România)
 • Decizia nr. 5/22.01.2021 privind viza pentru perioada 22.02.2021-22.02.2022 pentru Autorizația de mediu nr. 1/22.01.2014 revizuită la data de 02.08.2018