Interested in our services?
Please contact us at comercial@gfr.ro.

Do you want to be part of our team?
Please contact us at recrutare@gfr.ro.

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal Deoarece asigurarea protecției dvs. în ceea ce privește prelucrare datelor cu caracter personal, reprezintă pentru noi un obiectiv extrem de important, am depus toate diligentele necesare pentru a ne conforma standardelor impuse prin Regulamentul UE 2016/679 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679) si prin orice alt act normativ în vigoare pe teritoriul României  Un pas important pentru realizarea acestui obiectiv este reprezentat de informarea în legătura cu modul în care datele dumneavoastra vor fi prelucrate( prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea). Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza Politica de Confidențialitate și Politica de Cookie.

Vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care dumneavoastră ni le comunicați prin intermediul prezentului site web, precum și a modului în care vom prelucra aceste date. Responsabilă pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este GFR SA. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, GFR SA respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății GFR SA în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru www. gfr.ro și pentru subdomeniile aferente, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru şi GFR SA nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.

 1. CINE SUNTEM ȘI MODUL ÎN CARE PUTEM FI CONTACTAȚI:

Operatorul de date este Grup Feroviar Roman SA („GFR” sau „Compania”). Sediu principal: Calea Victoriei, nr. 114, sector 1, cod poştal 010092 Telefon: +40-21 318 3090; +40-37 233 6010 Fax: +40-21 318 3091; +40-37 233 6011 Email: office@gfr.ro Cod Fiscal: 14256514 Nr. Înreg. Registrul Comerţului: J40/8958/2001

 1. COLECTARE DATE/ TIPURI DE DATE
 • Colectate automat in urma accesării situ-lui(de tipul)
  • Adresă IP
  • Data și ora accesului
  • Diferența de fus orar față de Meridianul Greenwich (GMT)
  • Conținutul cererii (website specific)
  • Starea accesului/codul de stare HTTP
  • Volumul de date transferat
  • Acces solicitat la website
  • Browser, setări de limbă, versiunea de browser, sistem de operare și suprafață
 • Date colectate în urma completării formularului de contact, datele cu caracter personal colectate in urma aplicarii la posturile vacante companiei:
  • Nume, prenume;
  • Email;
  • Număr de telefon;
  • Date cu caracter personal cuprinse in CV, Scrisoare de intentie.
 1. FIȘIERELE COOKIE

3.1. Ce sunt?

 • Acest Website folosește așa-numitele „fișiere cookie”. Fișierele cookie sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt stocate în memoria terminalului dumneavoastră prin intermediul browser-ului. Acestea stochează anumite informații (de ex. limba preferată sau setările website-ului) pe care browser-ul le poate retransmite nouă (în funcție de durata de viață a fișierului cookie) la următoarea vizită pe Website-ul nostru.

3.2. Ce fișiere cookie folosim?

 • Cookies Google Analytics (cookie-uri de analiza site)
 • Nume: CookieConsent
  • Durata – 1 an
  • Scop: Utilizat pentru a păstra preferintele utilizatorului

Pentru lista completă de cookie-uri și pentru modificarea setărilor click aici.

3.3. Cookie-uri de la terți

 • În cadrul Website-ului nostru, utilizăm Google Analytics, un serviciu de analiză al Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite (La care se va face in continuare referinta sub denumirea „Google”).
  • Google va analiza utilizarea Website-ului nostru în numele nostru. În acest scop folosim fișierele cookie. Informațiile colectate de Google în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a Website-ului nostru (de ex. URL aferent, paginile noastre web vizitate de dumneavoastră, tipul dumneavoastră de browser, setările dumneavoastră de limbă, sistemul dumneavoastră de operare, rezoluția ecranului, etc.) vor fi transmise într-un server al Google din SUA, unde vor fi stocate și analizate. Rezultatele respective vor fi apoi puse la dispoziția noastră într-o formă pseudonimizată. De asemenea, Google respecta Scutul de confidențialitate UE-SUA, care asigură menținerea unui nivel adecvat de protecție în legătură cu prelucrarea datelor de către Google în SUA.
  • Vă puteți retrage consimțământul privind utilizarea analizei web în orice moment, descărcând și instalând Plug-in-ul pentru Browser Google furnizat.
  • Mai multe informații cu privire la Google Analytics sunt disponibile în Termenii de utilizare Google Analytics, în Orientările privind protecția datelor și confidențialitate ale Google Analytics și în Politica de confidențialitate Google
 1. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR/TEMEIUL LEGAL
 • În vederea realizării unei comunicări cu dumneavoastră
 • Pentru a vă putea oferii servicii special configurate nevoilor dumneavoastră
  Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume și prenume, adresă de email, număr de telefon și orice alte informații sau detalii pe care ni le comunicați în corespondență pentru a răspunde întrebărilor, reclamațiilor sau solicitărilor dumneavoastră, în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați, avand ca și temei legal „interesul legitim, care ne permite să oferim răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră.
 • Aplicare la posturile vacante ale companiei
  La completarea unui formular de candidatură/încărcarea unui CV pe site-ul GFR, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* date de contact și de identificare sunt prelucrate în scopul includerii în procesul de selecƫie pentru o poziƫie la care aƫi aplicat.
  Temeiul legal – prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract
 • Consecinƫele refuzului: în situaƫia în care nu furnizaƫi aceste date, nu va vom putea contacta şi nu vă vom putea include în procesul de selecƫie online.
  *Câmpuri de date exacte: nume şi prenume, telefon, adresă e-mail, CV, Scrisoare de intentie.
 • În scopuri de marketing- sondaje, studii de evaluare a satisfacției clienților, feedback din partea clienților etc.
  • Putem utiliza informaţiile respective pentru îmbunătăţirea produselor şi serviciilor pe care vi le oferim.
   Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când decideți să participați la sondajele sau studiile noastre de piață, la studiile de evaluare a satisfacției clienților sau atunci când furnizați feedback privind produsele și serviciile noastre. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus numai cu consimțământul dumneavoastră, având în vedere și interesul nostru legitim de a înțelege nevoile și așteptările clienților privind produsele și serviciile noastre. Participarea dumneavoastră la aceste studii este voluntară. Prin urmare, rămâne la latitudinea dumneavoastră să ne oferiți date cu caracter personal (nume și prenume, informații despre preferințe și principalul motiv in alegerea companiei, sau alte date cu caracter personal pe care le puteți furniza) prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau a unor formulare similare puse la dispoziție pentru sondajele sau studiile respective.
  • Pentru apărarea intereselor noastre legitime
   • Pentru apărarea intereselor noastre legitime (În cazul unor situații excepționale precum atacuri cibernetice care pot periclita siguranța platformei noastre sau în cazul în care informațiile sunt solicitate de către instituțiile publice competente în vederea soluționării anchetelor în desfășurare, ne rezervăm dreptul de prelucra informațiile vizate)
 1. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Durata de timp pentru care vor fi păstrate datele dvs. este limitată și va fi determinate de perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. Ulterior, respectiv fie la data încetării relației de colaborare, fie la expirarea obligației legale de arhivare ce revine GFR în temeiul legislației aplicabile în materie fiscală, contabilă sau potrivit reglementărilor legale, datele vor fi șterse. În cazul în care Compania consideră că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informat în legătură cu acest aspect.

 • Navigare site și utilizarea modulelor cookie – conform politicii de Cookies
 • Aplicare la posturile vacante ale companiei – Maxim un an
 • Răspunderea la întrebări, solicitări sau reclamații – Maxim un an
 • Efectuarea de sondaje sau studii de piață, studii de evaluare a satisfacției clienților sau obținerea de feedback privind produsele și serviciile noastre – Maxim un an
 1. TERȚI /CUI COMUNICAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

Pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus, Compania utilizează serviciile mai multor contractori.Unii dintre aceștia sunt operatori individuali de date, precum Google.

6.1. Google Analytics

Alți contractori sunt terți care nu prelucrează datele, dar le pot accesa în îndeplinirea propriilor atribuții sau în relațiile cu Compania, cum ar fi furnizori de servicii de întreținere, financiare de audit etc.
Datele cu caracter personal indicate mai sus mai pot fi puse la dispoziția unor terți în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții competente având competențe de a efectua inspecții asupra activității sau activelor companiei, care solicită companiei să furnizeze informații în temeiul obligației legale a acesteia. Astfel de autorități publice sau instituții pot fi ; (ii) pentru a îndeplini o cerință legală sau a proteja drepturile și activele companiei noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată; (iii) către achizitori terți, în măsura în care activitatea companiei va fi (total sau parțial) transferată, iar datele persoanelor vizate vor face parte din activele reprezentând obiectul tranzacției. În continuare, în scopurile de prelucrare prezentate mai sus, putem comunica datele dumneavoastră cu caracter personal către companii din grupul Grampet din care face parte GFR, care se supun instrucțiunilor furnizate de companie în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Persoanele și entitățile cărora le putem comunica date cu caracter personal sunt următoarele:

 • În scopul navigării pe site și al utilizării modulelor cookie, putem transmite datele cu caracter personal către analiști și furnizori de motoare de căutare, pentru ca aceștia să poată oferi servicii de întreținere a site-ului nostru;
 • Pentru a răspunde la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii de centre telefonice;
 • Pentru efectuarea de sondaje, studii de piață, sondaje de evaluare a satisfacției clienților sau pentru obținerea de feedback din partea clienților pentru produsele sau serviciile noastre, putem comunica date cu caracter personal către furnizori de sondaje sau studii de piață / servicii de asistență pentru clienți.
 1. TERITORIALITATE/TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate, în state ale Uniunii Europene („UE”) sau din Spațiul Economic European („SEE”).
Vă informăm că orice transfer efectuat de companie în stat membru UE sau SEE va respecta cerințele prevăzute de RGPD.
Dacă GFR transmite informațiile dvs. către o țară din afara SEE, ne vom asigura că informațiile dvs. sunt protejate corespunzător. Ne vom asigura întotdeauna că există un contract legal corespunzător care acoperă transferul de date, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transferpersonal-data-third-countries_en).
În plus, dacă se consideră că țara nu are legi echivalente cu standardele UE de protecție a datelor, atunci vom cere terței părți să încheie un contract legal care să reflecte aceste standarde.
În conformitate cu cerințele legale, datele cu caracter personal sunt transferate numai în cazul în care Comisia Europeană a adoptat o decizie de adecvare pentru țara terță, dacă au fost convenite garanții adecvate (de exemplu, clauzele contractuale standard UE- sistemul de protecție a datelor UE-SUA), regulile corporative obligatorii sunt puse în aplicare în conformitate cu art. 47 din Regulamentul general privind protecția datelor sau există o derogare pentru situații specifice în conformitate cu art. 49 din regulamentul general privind protecția datelor (de exemplu, pentru că ați consimțit în mod explicit transferul propus, după ce a fost informat despre posibilele riscuri de astfel de transferuri pentru persoana vizată, din cauza lipsei unei decizii de adecvare și a garanțiilor adecvate).

Prelucrarea datelor se face doar pe teritoriul Romaniei. Cu exceptia datelor pseudonimizate folosite in functia de analiza site descrisa la pct. 3. “Cookie-uri de la terți” care se face in SUA conform procedurii descrise si este reglementata de Scutul de confidentialitate SUA-UE

 1. PROCESAREA DATELOR COPIILOR CU VÂRSTA MAI MICĂ DE 16 ANI

Toate procesările de date cu caracter personal prezentate în acest document se referă exclusiv la persoanele care au vârsta de cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor și a rezultatelor prelucrării este interzisă pentru copiii sub această vârstă fără consimțământul părinților/tutorilor legali. În cazul în care au loc astfel de prelucrări în ciuda eforturilor noastre rezonabile de a le preveni, acestea vor înceta atunci când vom fi notificați că utilizatorii se află sub vârsta menționată mai sus.

 1. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Compania vă informează că evaluează și actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate în scopul asigurării unei prelucrări sigure și securizate a datelor cu caracter personal. Pentru protecția datelor dumneavoastră, GFR SA a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că va avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

 1. DREPTURILE DVS

Dreptul de acces al persoanei vizate

(1)   Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

  1. scopurile prelucrării;
  2. categoriile de date cu caracter personal vizate;
  3. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
  4. acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
  5. existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
  6. dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

Dreptul la rectificare

(1)   Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

(1)   Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; (c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2); (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul; (f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1). (2)   În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în temeiul alineatului (1), să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal. (3)   Alineatele (1) și (2a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară: (a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; (b) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul; (c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) și (i) și cu articolul 9 alineatul (3); (d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menționat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau (e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării

(1)   Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: (a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. (2)   În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru. (3)   O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor

(1)   Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: (a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); și (b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. (2)   În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. (3)   Exercitarea dreptului menționat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului 17. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul. (4)   Dreptul menționat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

Dreptul de a fi notificat în legătura cu rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal

(1)   Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) și articolul 18, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare atunci când prelucrarea are loc pe bază de consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;

Dreptul la opozitie

Persoana vizată are dreptul să se opună, din motive legate de situația particulare în care se află prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f), a datelor cu caracter personal care o privesc inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și dreptul de adresare către o instanță de judecată competentă.

În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, puteți să ne contactați în prealabil prin e-mail la adresa protectiadatelor@gfr.ro și vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă. De asemenea, ne puteți contacta in scris la adresa: Grup Feroviar Roman SA, Calea Victoriei nr.114, București, Sector 1, Romania, cod poştal 010092 și să ne furnizați confirmarea identității dumneavoastră, de exemplu, prin trimiterea unei copii electronice a cardului dumneavoastră de identitate/pasaportului/carnetului de conducere.