Interested in our services?
Please contact us at comercial@gfr.ro.

Do you want to be part of our team?
Please contact us at recrutare@gfr.ro.

2023

Februarie, GFR este declarată câștigătoare a licitației pentru transportul feroviar la CONPET.

2022

Este lansat sistemul digital Synopsis, cea mai interconectată aplicație a GFR (utilizând date ce provin din 9 sisteme și transmițând către 3), care generează rapoarte utile privind trenuri, trase, vagoane, personal, etc. Sistemul este integral dezvoltat de o echipă internă de ingineri a GFR.

Este lansată în exploatare linia de reparație a GFR de la stația Palas.

Atelierul de reparații GFR de la Ploiești Sud deține acreditari și autorizații pentru sudură, reparații supape de siguranță, reparații vagoane de gaze, deținând întreaga dotare și competența pentru a efectua reparații periodice la vagoane.

Războiul din Ucraina; GFR devine partener principal al UZ (căile ferate ucrainene).

2021

GFR reia relațiile de colaborare cu UZ (căile ferate ucrainene).

Lansare aplicație Trasa Expert primul sistem digital pentru trasarea optimă, pe date statistice, a trenurilor de marfă, sistem integral dezvoltat de o echipă internă de ingineri a GFR.

Doua hale noi de reparații vagoane sunt operaționale la Ploiești Sud.

 

2020

Lansare Perform.Expert – Sistem digital de evaluare în timp real a performanței activității de
exploatare a turelor de serviciu din departamentul Exploatare – sistem unic în România.

GFR devine membră a contractului de decont alături de cele mai importante organizații feroviare membre ale OSJD (Organizația pentru Cooperarea Căilor Ferate).

GFR gestionează excelent criza COVID și deservește toți clienții fără întreruperi.

Este realizată cea mai bună viteză comercială a mărfii din ultimii 6 ani.

Se obține Certificatul Unic de Siguranță cu numărul 1, emis de către Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA), care îi permite să opereze în două țări, respectiv România și Grecia.

GFR lansează ETA-Expert – Sistem digital unic în România și Europa de Sud Est, dezvoltat integral de o echipă internă de ingineri a GFR, ce realizează în timp real estimări privind sosirea trenurilor sau
vagoanelor la destinație sau în anumite stații din parcurs.

2019

Intră în funcție atelierul de reparații armături de la Ploiești Sud.

Implementare Shunting Expert la rafinăriile Vega, Petrotel Lukoil si OMV Brazi.

Atelierul de reparații de la Ploiești Sud izolează termic 200 de vagoane cisternă.

Intră în exploatare 250 de vagoane cisternă noi de mare capacitate dotate la standardele actuale, inclusiv cu sisteme GPS.

2018

Ianuarie – GFR devine membru al organizației internaționale PGV (Acordul privind Regulamentul de utilizare a vagoanelor în traficul internaţional de marfă).

Ianuarie – Sosește în GFR Terminal București primul tren de containere, marcând începutul unei noi activități, aceea de manipulare-depozitare containere.

Intră în funcție atelierul de frâna de la Ploiești Sud.

Lansare Shunting Expert in rafinăria Petromidia, singura aplicație din Sud-Estul Europei care înregistrează și redă în timp real poziția vagoanelor pe linii, constituind totodată un instrument informatic care facilitează și intermediază deciziile luate de coordonatorul operațiunilor de manevră.

2017

Martie – GFR este primul operator de transport din Balcani care lansează scrisoarea de trăsură electronică pentru transport local.

Primul operator din estul Europei care pune la dispoziția clienților săi o platformă web dedicată interacțiunii în toate planurile de colaborare – eCLIENT-GFR

Sunt lansate în activitatea de transport primele vagoane Uagpps realizate după un concept al inginerilor din GFR prin transformarea vagoanelor Faccpps.

Este lansată în activitate prima locomotivă DHC de 1217 CP provenind din vechea locomotivă DHC (1250 CP) remotorizată cu motor CUMMINS, conform unui proiect realizat de inginerii GFR.

2016

Intra in funcție atelierul de rotărie de la Ploiești Sud

Noiembrie – Începe furnizarea de servicii logistice pentru KNAUF în GFR Terminal București.

2013 - 2015

Atelierul de reparații de la Ploiești Sud izolează termic 255 de vagoane cisterna

2015

Sunt lansate în activitatea de transport primele vagoane Eanos cereale realizate după un concept al inginerilor din GFR.

Este finalizat procesul de electrificare a liniilor Secției de Locomotive Brazi.

Este informatizat procesul de determinare a costurilor de transport prin intermediul aplicației CostExpert, proiectată de GFR.

2014

Se lansează primul tren intermodal cu antene Bulgaria – România (Stara Zagora – Ruse – Chiajna – Curtici și retur).

Apoi sunt lansate în activitatea de transport primele vagoane Fals cereale.

GFR efectuează 12 transporturi speciale constând în deplasarea pe calea ferată a ramelor de metrou provenind din Spania pentru magistrala Nord-Sud a Metrorex.

Este informatizat procesul de programare zilnică a trenurilor.

2013

GFR ia în administrare platforma logistică GFR Terminal București și demarează prima activitate de manipulare – depozitare pentru Lafarge Cement.

Este lansată prima locomotivă DHF de 585 CP provenind din vechea locomotivă DHA (450 CP), remotorizată cu motor CUMMINS conform unui concept dezvoltat de inginerii GFR. Până în 2016 urmează a fi date în exploatare încă 16 astfel de locomotive.

2012

Începe gestionarea web a comenzilor de asigurare a vagoanelor lansate de către clienți in cadrul unei aplicații informatice concepută de GFR – ComenziFeroviare.

2011

Este informatizată activitatea de asigurare a personalului de drum pe trenurile în circulație – soft proiectat de GFR – Comanda Personalului de Tren.

Începe implementarea ERP în GFR sub denumirea INFORGFR.

2010

GFR efectuează primul transport din România în Republica Moldova, materializând începutul colaborării cu Căile Ferate Moldoveneşti.

GFR devine cel mai important furnizor de servicii feroviare pentru Petrotel LUKOIL.

GFR devine cel mai important furnizor de servicii de manevră și transport pe cale ferată pentru Grupul ROMPETROL.

Toate locomotivele sunt dotate cu GPS și sunt monitorizate prin intermediul aplicației informatice Track View.

2009

GFR este prima companie feroviara si primul operator economic din Romania care obține o autorizație de mediu la nivel național (Autorizația nr 1 din 23.01.2009)

2008

Este pus în funcțiune primul depou de locomotive al unui operator privat din România, denumit Secția de Locomotive Brazi.

GFR începe derularea transporturilor internaţionale prin frontiera de Nord a ţării, fiind primul operator privat din România care are relaţii de colaborare cu Căile Ferate din Ucraina.

2007

GFR derulează deja transporturi prin toate staţiile de frontieră de la Vest şi de la Sud ale țării. Este inclusă în Comunitatea Companiilor Europene de Cale Ferată şi Infrastructură (CER).

2006

Începe transportul internaţional de mărfuri. GFR devine membru GCU (AVV).

Este lansată în exploatare aplicația informatică de monitorizare a vagoanelor MONITACTIVITA, proiectată de GFR.

2005

Este lansat in exploatare vagonul nou de tip Fabls pentru transportul de materiale vrac.

GFR acordă o atenţie sporită transportului de mărfuri vrac în vagoane descoperite, demarând colaborarea cu societăţi importante din domeniul construcţiilor, minier, metalurgic, precum: HOLCIM, LaFarge, ArcelorMital, Compania Naţională a Huilei și altele.

2004

GFR devine membru afiliat OCCF şi membru CIT.

2002 – 2005

Se extinde cota de piaţă a transporturilor de produse petroliere; se execută servicii pentru companii importante precum Petrom, Conpet şi RAFO.

2003

GFR devine membru UIC (Uniunea Internațională a Căilor Ferate).

2002

GFR debutează pe piaţa de transport feroviar efectuând servicii pentru Petrom (în prezent membră a grupului OMV).

2001

S.C. Grup Feroviar Român S.A. începe activitatea ca operator de manevră.