Provocări și soluții în fața costurilor ridicate ale energiei electrice de tracțiune pentru operatorii feroviari din România: o perspectivă colaborativă

GFR

La acest moment, în urma situațiilor de instabilitate socială, politică și economică care sunt prezente la nivel global, transportatorii feroviari de marfă din România se confruntă cu o serie de provocări pe piața locală, una dintre cele mai importante fiind costurile ridicate ale energiei electrice de tracțiune. Comparativ cu alte țări europene, precum Ungaria, prețurile energiei electrice pentru transportatorii feroviari din România sunt semnificativ mai mari, iar puterea de negociere în achiziționarea energiei pare să fie insuficientă.

Într-un articol recent publicat pe Club Feroviar, se vorbește despre prețurile ridicate ale energiei electrice propuse transportatorilor feroviari de către Electrificare CFR. Prețurile exorbitante propuse ar putea avea un impact negativ asupra industriei de transport feroviar, în special în contextul în care aceasta se confruntă deja cu probleme majore precum lipsa investițiilor și întârzieri în dezvoltarea infrastructurii feroviare.

Prețurile propuse de Electrificare CFR sunt considerate de unii drept prohibitive, având în vedere că pot afecta competitivitatea transportului feroviar. Aceste prețuri, asociate cu lipsa investițiilor în infrastructură, pot afecta în mod negativ evoluția pieței și dezvoltarea sectorului feroviar în viitorul apropiat. În acest context, este esențial ca autoritățile competente să ia măsuri pentru echilibrarea costurilor în ceea ce privește energia electrică de tracțiune pentru operatorii feroviari din România.

Datele disponibile referitoare la prețurile energiei electrice de tracțiune în Europa variază semnificativ în funcție de țară și de condițiile pieței energetice. Este important de menționat faptul că prețurile energiei electrice sunt supuse schimbărilor dinamice și pot fi influențate de o serie de factori, cum ar fi reglementările guvernamentale, costurile de producție, cererea și oferta de energie, precum și schimbările în mixul energetic.

În anul 2020, prețurile medii ale energiei electrice pentru consumatorii industriali (care includ și transportatorii feroviari) variau între aproximativ 0,05 €/kWh și 0,20 €/kWh în țările europene, în funcție de taxe și alte costuri incluse. De asemenea, este important de reținut că prețurile energiei electrice de tracțiune pot diferi de cele pentru consumatorii rezidențiali sau comerciali.

Analizând costurile medii ale energiei electrice de tracțiune din iunie până în decembrie 2022, observăm diferențe semnificative între România și alte țări din Europa. În România, costul este de 1,541 lei/MWh, în timp ce în Ungaria, este de 1,360 lei/MWh, în Serbia de 513 lei/MWh, Bulgaria 948 lei/MWh, Slovenia 450 lei/MWh, Croația 410 lei/MWh ziua și 225 lei/MWh noaptea, Austria 1,360 lei/MWh ziua și 995 lei/MWh noaptea, iar în alte șase țări europene, media este de 840 lei/MWh.

Operatorii feroviari din România se confruntă cu dificultăți în asigurarea unor prețuri competitive pentru energia electrică de tracțiune, având în vedere diferențele mari față de alte țări din regiune. Această situație generează nemulțumiri și îngrijorări legate de posibilitatea de a asigura rentabilitatea și eficiența operațiunilor feroviare.

Un factor major care contribuie la nemulțumirile operatorilor feroviari din România este puterea limitată de negociere în achiziționarea energiei electrice de tracțiune. Această problemă este agravată de lipsa investițiilor în infrastructură și de întârzierile care afectează deja industria feroviară din țară.

Din postura de operator feroviar din România, este important să se abordeze această problemă într-un mod diplomatic, colaborând cu autoritățile și cu Electrificare CFR pentru a găsi soluții viabile care să îmbunătățească situația actuală.

În primul rând, operatorii feroviari pot încerca să deschidă un dialog constructiv cu Electrificare CFR și cu autoritățile responsabile pentru a discuta modalități de reducere a prețurilor energiei electrice de tracțiune. În acest context, este esențial să se prezinte argumente solide și date comparative cu alte țări europene pentru a sublinia necesitatea unei revizuiri a prețurilor.

În al doilea rând, operatorii feroviari pot solicita o mai mare transparență în procesul de stabilire a prețurilor și a negocierilor, pentru a înțelege mai bine factorii care duc la aceste costuri ridicate și pentru a identifica oportunități de economisire. Acest demers poate include cererea de a avea acces la studii de piață și analize de cost, precum și implicarea experților externi pentru a evalua impactul prețurilor asupra industriei feroviare.

În al treilea rând, operatorii feroviari pot colabora cu colegii lor din alte țări europene și cu organizațiile internaționale din domeniul transporturilor pentru a promova schimbul de bune practici și a explora posibilități de cooperare în achiziționarea energiei electrice de tracțiune. De exemplu, operatorii feroviari pot explora opțiuni de achiziție în grup sau de contractare a unor prețuri fixe pe termen lung, pentru a beneficia de economii de scară și pentru a reduce volatilitatea prețurilor.

În al patrulea rând, operatorii feroviari pot încuraja și susține dezvoltarea de proiecte și politici în domeniul eficienței energetice și a surselor de energie regenerabilă, care pot ajuta la reducerea costurilor pe termen lung și la creșterea sustenabilității industriei feroviare. Acest lucru poate include investiții în tehnologii de economisire a energiei, cum ar fi sisteme de recuperare a energiei de frânare, sau în surse de energie regenerabilă, cum ar fi panouri solare montate pe clădirile și infrastructurile feroviare.

În încheiere, abordarea diplomatică în discutarea problemelor legate de prețurile energiei electrice de tracțiune în România este crucială pentru a asigura un mediu de colaborare între operatorii feroviari, Electrificare CFR și autoritățile responsabile. Prin dialog constructiv, transparență și cooperare, toate părțile implicate pot lucra împreună pentru a găsi soluții care să permită o reducere a costurilor energiei electrice de tracțiune și să îmbunătățească competitivitatea industriei feroviare din România.

Una dintre prioritățile cheie ar trebui să fie dezvoltarea și implementarea unui plan strategic pe termen lung pentru transportul feroviar din România, care să includă investiții în infrastructură, modernizarea flotei și introducerea de tehnologii noi pentru a crește eficiența și sustenabilitatea sectorului. Prin aceste măsuri, operatorii feroviari și autoritățile pot contribui la creșterea atractivității transportului feroviar în fața alternativelor, cum ar fi transportul rutier și aerian, reducând astfel dependența de importurile de energie și protejând mediul înconjurător.

Este esențial ca toate părțile implicate să rămână deschise la schimbările necesare și să fie pregătite să colaboreze pentru a aborda aceste provocări în beneficiul întregii industrii feroviare din România. Prin luarea unor măsuri adecvate și prin stabilirea unui cadru de cooperare între operatorii feroviari, Electrificare CFR și autoritățile responsabile, există oportunități reale pentru îmbunătățirea situației în ceea ce privește prețurile energiei electrice de tracțiune și competitivitatea sectorului feroviar românesc în ansamblul său.

Pentru a avea succes în acest demers, este important ca operatorii feroviari să continue să monitorizeze evoluția pieței energiei electrice și să își împărtășească experiențele cu partenerii lor europeni. În același timp, este esențial să se mențină un dialog deschis cu autoritățile românești și să se lucreze împreună pentru a identifica posibilitățile de a optimiza cadrul legislativ și de reglementare în favoarea transportului feroviar.

Pe măsură ce industria feroviară din România se adaptează la provocările actuale și la schimbările din piața energiei electrice, este crucial să se promoveze inovația și investițiile în tehnologiile verzi pentru a reduce impactul asupra mediului și pentru a asigura un viitor durabil pentru transportul feroviar. Prin colaborare și adaptare, operatorii feroviari din România pot spera să depășească provocările actuale și să își consolideze poziția pe piața europeană a transportului feroviar.

În calitate de cel mai mare operator privat feroviar de marfă din România, suntem conștienți de responsabilitatea noastră în a contribui la dezvoltarea sustenabilă și eficientă a transportului feroviar. Înțelegem că nemulțumirile legate de prețurile ridicate ale energiei electrice de tracțiune sunt un semnal de alarmă pentru întreaga industrie și recunoaștem importanța abordării acestor probleme într-un mod proactiv și colaborativ.Suntem hotărâți să lucrăm îndeaproape cu Electrificare CFR, autoritățile românești și partenerii noștri europeni pentru a identifica și implementa soluții care să permită reducerea costurilor energiei electrice, îmbunătățirea eficienței și consolidarea competitivității sectorului feroviar.